Toimintasuunnitelma

Vuosi 2023 on yhdistyksemme 68. toimintavuosi. Seuran toimintaa pyritään jatkamaan samankaltaisena kuin aiempina vuosina. Seuran oma varainhankinta, kuten julkaisujen myynti ja valokuvakokoelmien käyttökorvaukset, ovat tulonlähteitä avustusten ohella. Seuran valokuvakokoelmien digitointi edesauttaa kokoelmien hyödyntämistä ja digitointityön jatkaminen nähdään tärkeänä. Yhteistyötä alueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa pyritään jatkamaan.

Nakolinna on palvellut yhdistyksen toimitilana vuodesta 1995. Nakolinnassa on järjestetty kesäisin valokuvatunnistusta ja avoimia ovia ja samoin tulevaisuudessa näitä toimintoja halutaan ylläpitää.

Nakolinna Meriniitynpuistossa

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma:

– avoimet ovet Nakolinnassa
– valokuvanäyttelyn järjestäminen mahdollisuuksien mukaan
– kotiseutuviirin ym. materiaalin myynti
– Hakastarolaisen julkaiseminen taloudellisen tilanteen mukaan
– yhteistoiminta muiden kotiseutuyhdistysten kanssa
– valokuvakokoelmien ja nauhoitusten digitointia jatketaan talouden puitteissa
– johtokunnan jäsenten kouluttaminen valokuvien ja nauhotteiden digitoimiseen, luettelointiin ja arkistointiin
– osallistuminen erilaisiin tapahtumiin, mm. markkinoille ja toritapahtumiin mahdollisuuksien mukaan
– kulttuuriretki museoon tai teatteriin
– Vihtatalkoot
– Hakastaron koulu on yhdistyksen kummikoulu

Vihtatalkoot pidetään aina kesäisin. Vihtojen valmistuksen ohessa mukavaa yhdessäoloa, pientä tarjottavaa ja arvontaa.