Toimintasuunnitelma

Vuosi 2021 on yhdistyksemme 66. toimintavuosi. Seuran toimintaa pyritään jatkamaan samankaltaisena kuin aiempina vuosina. Seuran oma varainhankinta, kuten julkaisujen myynti ja valokuvakokoelmien käyttökorvaukset, ovat tulonlähteitä avustusten ohella. Seuran valokuvakokoelmien digitointi edesauttaa kokoelmien hyödyntämistä ja digitointityön jatkaminen nähdään tärkeänä. Yhteistyötä alueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa pyritään jatkamaan.

Nakolinna on palvellut yhdistyksen toimitilana vuodesta 1995. Nakolinnassa on järjestetty kesäisin valokuvatunnistusta ja avoimia ovia ja samoin tulevaisuudessa näitä toimintoja halutaan ylläpitää.

Nakolinna

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma:

– avoimet ovet Nakolinnassa
– kotiseutuviirin, kirjojen ym. materiaalin myynti
– kotiseutukalenterin julkaiseminen vuodelle 2022
– jatketaan yhteistoimintaa muiden kotiseutuyhdistysten kanssa
– valokuvakokoelmien digitointia jatketaan talouden puitteissa
– osallistuminen markkinoille ja toritapahtumiin
– kulttuuriretki museoon tai teatteriin
– Vihtatalkoot
– Hakastaron koulu yhdistyksen kummikouluna

Vihtatalkoot pidetään aina kesäisin. Vihtojen valmistuksen ohessa mukavaa yhdessäoloa, pientä tarjottavaa ja arvontaa.

Kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä