Hakastarolainen

Vuoden 2022 kotiseutulehti Hakastarolainen on postitettu jäsenille.
Hakastarolainen on myös ostettavissa Salon Suomalaisesta Kirjakaupasta, os. Vilhonkatu 8 sekä taidemuseo Veturitallin museokaupasta, os. Mariankatu 4, Salo. Lehden hinta on 8 euroa.

Runsaasti kuvitettu uusi Hakastarolainen tarjoaa paljon mielenkiintoista tietoa Salon alueen historiasta eri näkökulmista. 60-sivuisen lehden tekoon on osallistunut 10 kirjoittajaa, jotka tarkastelevat kotiseutuhistoriaa erilaisin aihein. Paikallisen maamerkin, Uskelan kirkon, on lehden kanteen kuvannut Lasse Kara.

Ympäristö on aiheena Mia Juvan kirjoittamassa Meritalon museopuutarhan kunnostuksesta kertovassa artikkelissa sekä Juha Ruohosen kirjoittamassa Uskelan pitäjän muinaisjäännösten inventoinnista kesällä 1927 kertovassa artikkelissa. Salolaisille tuttuun maisemaan sijoittuu myös Reijo Hinkan artikkeli Salon Uimaseurasta, jossa paneudutaan myös Moision koskessa sijainneen uimalan toimintaan.

Valokuvia käsitellään kahdessa artikkelissa, Timo Heiskarin tutkielmassa Hildur ja Edith Lindhistä sekä Liisa Saarisen kuvayhteistyötä Salon Seudun Sanomien kanssa käsittelevässä artikkelissa. Heiskarin artikkelissa tutustutaan Salon Uuden Valokuvaamon historiaan ja Saarinen puolestaan kertoo valokuvien ja niissä olevien ihmisten tunnistamisesta paikallisen sanomalehden ja sen lukijoiden avustuksella.

Kauemmas historiaan päästään tutustumaan Kati Haapalan ja Hanna-Mari Kuparin artikkeleissa. Haapala esittelee 1800-luvulla Uskelassa käytössä olleita käyttölasiesineitä ja Kupari paneutuu salolaisten myöhäiskeskiaikaisiin anomuksiin, jotka ovat säilyneet Vatikaanin arkistossa. Lisäksi lehdessä on uudelleenjulkaistu vuoden 1992 Hakastarolaisessa ilmestynyt Arna Inkarin runomuotoon kirjoittama teksti ”Iv-lota muisteluksi”.

Salo-Uskelan Seuran toimintaa ja sen aktiiveja esitellään kahdessa artikkelissa. Pirjo Juusela-Sarasmo kertoo Salon Paikalliskanavan videonauhojen siirrosta seuran arkistoon sekä niiden digitointiprosessista. Hakastarolaisen päättävässä artikkelissa esitellään seuran jäsenet, joille myönnettiin Kotiseutuliiton ansiomerkit vuonna 2021.

Hakastarolaisen tuoreen numeron voi ostaa itselleen Salon taidemuseo Veturitallin museokaupasta, Salon Suomalaisesta Kirjakaupasta sekä suoraan Salo-Uskelan Seuralta. Lehden hinta on 8 e.

Kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä