Hakastarolainen

Uusi Hakastarolainen on ilmestynyt! Voit ostaa lehden Salon taidemuseo Veturitallin museokaupasta, Salon Suomalaisesta Kirjakaupasta sekä suoraan Salo-Uskelan Seuralta 10 €:n hinnalla.
Hakastarolainen on oivallinen joululahja paikallishistoriasta kiinnostuneille läheisille.

Hakastarolaisen artikkeleissa tarkastellaan Salon seudun historiaa eri näkökulmista. Lehdestä voi lukea esimerkiksi huiman kehitystarinan William Havusta, joka pyöritti Salossa muun muassa virvoitusjuomatehdasta, kiinteistö- ja maatilakauppaa sekä hevosjalostusta.

Kotiseutukeskus Nakolinna tuodaan esiin kahdessa artikkelissa: Sara Turunen kertoo Nakolinnan perinneympäristön kunnostamisesta ja Kaarlo Kangas nuorten kesätyöntekijöiden työtehtävistä seuran arkiston parissa. Lehdessä on tuttuun tapaan myös Salo-Uskelan Seuran puheenjohtajan Eeva Kujanpään pääkirjoitus sekä seuran toimintasuunnitelma. Seuran pitkäaikaista aktiivijäsentä, vuosi sitten menehtynyttä Marianne Nurmea, on kunnioitettu muistokirjoituksella.

Edesmenneen Kauko Laaksosen kirjoituksista julkaistaan Vakooja-niminen tarina, joka on sota-ajan kuvausta Salosta lapsen näkökulmasta. Sota-ajasta kertoo myös Eero Törmän teksti ostokorteista ja niiden kanssa toimimisesta. Lisäksi lehdestä voi lukea Sotien 1939–1945 Salon Perinneyhdistyksen toiminnasta yhdistyksen puheenjohtaja Ari Aallon esittelemänä.

Juha Ruohosen ja Jussi Kinnusen artikkelissa käännetään katse kauemmas menneisyyteen, jopa yli 10 000 vuoden taakse. Ruohonen ja Kinnunen esittelevät Salonjokilaakson rannansiirtymistä, eli sitä miten maisema on muuttunut maankohoamisen seurauksena esihistoriallisena aikana. Aihetta täydentää Arvo Sauran alun perin Salon Seudun Sanomissa julkaistu teksti alueen maanteiden historiasta.

Murteen makuun päästään Etti Joutsenen uudelleen julkaistussa tekstissä, jossa kerrotaan vauhdikkaasta ja tapahtumarikkaasta sorsajahdista. Veden äärellä ollaan myös Raimo Tuomisen kirjoittamassa runossa Kuutamoyö Säräjärvellä.

Kotiseutulehti Hakastarolaisen uusi numero on ilmestynyt. Tämän vuoden lehdestä voi lukea esimerkiksi Salon ja Uskelan rautakautisista rahalöydöistä, Salon markkinoista 1800-luvun lopulla sekä puhelimella soittamisesta entisaikaan.
Salo-Uskelan Seuran julkaisema uusin Hakastarolainen sisältää 13 mielenkiintoista tekstiä Salon seudun historiasta. Osa kirjoittajista muistelee paikallishistoriaa omiin kokemuksiinsa perustuen. Myös Salo-Uskelan Seuran toiminnasta kerrotaan muutamassa artikkelissa.
Juhani Suomi valottaa tekstissään puhelimella soittamisen hienouksia 1900-luvun puolivälissä. Kauko Laaksosen kirjoittamassa tekstissä muistellaan sodan aikaista tapahtumaa, johon liittyivät niin mummon makkarat kuin venäläiset desantitkin.
Timo Lähteenmäki kertoo tekstissään Lukkarinmäki vaarassa -dokumenttielokuvasta, joka kuvaa talvisodan tunnelmia kaupunginosassa. Kaupungin keskusta-alueesta kerrotaan myös Reijo Hinkan artikkelissa, jossa hän kuvaa Salon markkinoita 1800-luvun lopulla tuon ajan
sanomalehtiteksteihin perustuen. Tapio Saarimäen laajassa artikkelissa puolestaan esitellään Mäenalan historiaa sen ensimmäisistä asukkaista tähän päivään.
Juha Ruohosen artikkeli kertoo Salon ja Uskelan rautakautisista rahalöydöistä ja Hanna Hakamäen artikkeli Salon Nakolinnalla tehdystä perinnebiotooppien inventoinnista.
Vihtatalkoot kuuluvat tärkeänä osana Salo-Uskelan seuran kesään, ja talkoiden perinnettä valottaa Kati Haapala. Helmi Salminen puolestaan kertoo, mitä nuoret kesätyöläiset ovat seuran toimitilassa Nakolinnassa tehneet kesän aikana.
Hakastarolaisen tuoreen numeron voi ostaa itselleen Salon taidemuseo Veturitallin museokaupasta, Salon Suomalaisesta Kirjakaupasta sekä suoraan Salo-Uskelan Seuralta.
Seuran järjestämän valokuvanäyttelyn ajan lehteä on myynnissä myös Sinisessä Talossa 26.–27.11. ja 3.–4.12.2022 klo 12–16. Lehden hinta on 8 €. Lehti on myös oivallinen joululahja paikallishistoriasta kiinnostuneille läheisille!
Lisätietoja: salouskelanseura(at)gmail.com


Vuoden 2022 kotiseutulehti Hakastarolainen on postitettu jäsenille.
Hakastarolainen on myös ostettavissa Salon Suomalaisesta Kirjakaupasta, os. Vilhonkatu 8 sekä taidemuseo Veturitallin museokaupasta, os. Mariankatu 4, Salo. Lehden hinta on 8 euroa.

Runsaasti kuvitettu uusi Hakastarolainen tarjoaa paljon mielenkiintoista tietoa Salon alueen historiasta eri näkökulmista. 60-sivuisen lehden tekoon on osallistunut 10 kirjoittajaa, jotka tarkastelevat kotiseutuhistoriaa erilaisin aihein. Paikallisen maamerkin, Uskelan kirkon, on lehden kanteen kuvannut Lasse Kara.

Ympäristö on aiheena Mia Juvan kirjoittamassa Meritalon museopuutarhan kunnostuksesta kertovassa artikkelissa sekä Juha Ruohosen kirjoittamassa Uskelan pitäjän muinaisjäännösten inventoinnista kesällä 1927 kertovassa artikkelissa. Salolaisille tuttuun maisemaan sijoittuu myös Reijo Hinkan artikkeli Salon Uimaseurasta, jossa paneudutaan myös Moision koskessa sijainneen uimalan toimintaan.

Valokuvia käsitellään kahdessa artikkelissa, Timo Heiskarin tutkielmassa Hildur ja Edith Lindhistä sekä Liisa Saarisen kuvayhteistyötä Salon Seudun Sanomien kanssa käsittelevässä artikkelissa. Heiskarin artikkelissa tutustutaan Salon Uuden Valokuvaamon historiaan ja Saarinen puolestaan kertoo valokuvien ja niissä olevien ihmisten tunnistamisesta paikallisen sanomalehden ja sen lukijoiden avustuksella.

Kauemmas historiaan päästään tutustumaan Kati Haapalan ja Hanna-Mari Kuparin artikkeleissa. Haapala esittelee 1800-luvulla Uskelassa käytössä olleita käyttölasiesineitä ja Kupari paneutuu salolaisten myöhäiskeskiaikaisiin anomuksiin, jotka ovat säilyneet Vatikaanin arkistossa. Lisäksi lehdessä on uudelleenjulkaistu vuoden 1992 Hakastarolaisessa ilmestynyt Arna Inkarin runomuotoon kirjoittama teksti ”Iv-lota muisteluksi”.

Salo-Uskelan Seuran toimintaa ja sen aktiiveja esitellään kahdessa artikkelissa. Pirjo Juusela-Sarasmo kertoo Salon Paikalliskanavan videonauhojen siirrosta seuran arkistoon sekä niiden digitointiprosessista. Hakastarolaisen päättävässä artikkelissa esitellään seuran jäsenet, joille myönnettiin Kotiseutuliiton ansiomerkit vuonna 2021.

Hakastarolaisen tuoreen numeron voi ostaa itselleen Salon taidemuseo Veturitallin museokaupasta, Salon Suomalaisesta Kirjakaupasta sekä suoraan Salo-Uskelan Seuralta. Lehden hinta on 8 e.